Rekrutacja kandydatów na studia na kierunek SAKSOFON KLASYCZNY w AM Gdańsk

 

Wiosną 2018 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku rozpocznie się rekrutacja kandydatów na studia na kierunek SAKSOFON KLASYCZNY.
Akademia przeprowadzi nabór na studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Termin składania dokumentów, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i rejestracji elektronicznej upływa dnia 8 czerwca 2018 roku.

Przebieg egzaminu:

I etap:
– egzamin z instrumentu głównego:

Program (I stopnia, licencjackie)
1. utwór cykliczny (suita, sonata, wariacje),
2. koncert z towarzyszeniem fortepianu,
3. utwór dowolny (preferowany utwór solo).

Program (II stopnia, magisterskie)
1. utwór cykliczny (suita, sonata, wariacje),
2. utwór dowolny (preferowany utwór solo).

II etap: (dot. studiów licencjackich)
– sprawdzian umiejętności z zakresu przedmiotu kształcenie słuchu (ustny),
– czytanie à vista*,
– samodzielne i pamięciowe przygotowanie utworu dostarczonego kandydatom w dniu egzaminu.

*Na egzaminie z czytania nut à vista i pamięciowego przygotowania utworu w wyznaczonym czasie wymagane są gamy dur, moll, interwały, pasaże, skala chromatyczna i całotonowa (legato, staccato) oraz dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w INFORMATORZE 2018/19 na stronie: www.amuz.gda.pl

Rekrutacja na kierunek SAKSOFON KLASYCZNY została rozpisana za namową Szymona Zawodnego, czynnie działającego i koncertującego saksofonisty młodego pokolenia, który ma za sobą wiele osiągnięć artystycznych i konkursowych w kraju i za granicą. Głównym projektem koncertowym Szymona Zawodnego jest THE WHOOP GROUP, z którym osiąga sukcesy na skalę światową.
Szymon Zawodny poprowadzi nieodpłatne konsultacje dla kandydatów.

Więcej informacji o Szymonie Zawodnym na stronie: www.szymonzawodny.com  oraz  www.twg.com.pl.

Dodaj komentarz