ĆWICZENIA – POZIOM A


Intro

Poziom A zawiera ćwiczenia:

 • w skali od B(♮)-1 do C3,
 • bez dźwięków alterowanych (krzyżyków i bemoli),
 • w tonacji C major, w metrum cztery czwarte,
 • z wartościami nut i pauz: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka,
 • legato i staccato.

 • Ćwiczenie A1

  POZIOM A


  Ćwiczenie A2

  Bierz oddech w pauzach lub między łukami legato.
  POZIOM A


  Ćwiczenie A3

  POZIOM A


  Ćwiczenie A4

  Zrealizuj dokładnie zapisane łuki.
  POZIOM A


  Ćwiczenie A5
  To ćwiczenie ma identyczne nuty, jak ćwiczenie poprzednie. Różnica polega na legowaniu nut. Wyćwicz to ćwiczenie dokładnie, bo taka artykulacja dominuje w muzyce jazzowej.
  POZIOM A


  Ćwiczenie A6

  POZIOM A


  Ćwiczenie A7

  POZIOM A


  Ćwiczenie A8

  POZIOM A


  Ćwiczenie A9

  POZIOM A


  Ćwiczenie A10

  POZIOM A


  Ósemki

  POZIOM A
  W notacji muzycznej nutą o połowę krótszą od ćwierćnuty jest ósemka. Zatem czas półnuty to czas czterech ósemek. Całą nutę wypełnia osiem ósemek.

  POZIOM A
  Ósemka jest notowana jako owalna, zaczernione główka z prostą pionową laską i jedną chorągiewką (2). Pauza ósemkowa trwa tyle co jedna ósemka (1). Grupy ósemek notuje się łącząc je poziomą belką (3,4). Jeśli grupa ósemek występuje powyżej B(♮) – zapisujemy ją laskami do dołu, jeśli poniżej B(♮) – laskami do góry.
  W zależności od przewagi położenia główek notujemy je w górę lub w dół (5,6).


  Ćwiczenie A11

  POZIOM A


  Ćwiczenie A12

  POZIOM A


  Ćwiczenie A13

  POZIOM A


  Ćwiczenie A14

  POZIOM A


  Ćwiczenie A15

  POZIOM A


  Ćwiczenie A16

  POZIOM A


  Ćwiczenie A17

  POZIOM A


  Ćwiczenie A18

  POZIOM A


  Ćwiczenie A19

  POZIOM A


  Ćwiczenie A20

  POZIOM A