Regulamin

REGULAMIN STRONY SAKSOFON.PL

Strona saksofon.pl oferuje bezpłatny dostęp do muzycznych treści edukacyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Strona saksofon.pl jest własnością firmy Agencja Artmusic Krzysztof Kralka, ul. J. Kwiatka 29/5, 09-400 Płock, Nip: 774-119-41-88.

Strona saksofon.pl zastrzega sobie możliwość wystąpienia literówek, błędów i pomyłek w publikowanych treściach. W takim przypadku proszę o informację na adres e-mail: kralka@kralka.pl.

Strona saksofon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie świadczeń, o ile nastąpiło w sposób nieumyślny, a także spowodowane działaniem osób trzecich, wadliwym oprogramowaniem, atakiem wirusów komputerowych, przerwami w dostawie energii elektrycznej i internetu.

Strona saksofon.pl zastrzega prawo do krótkich przerw spowodowanych naprawą, konserwacją lub modernizacją serwisu.
Treści i pliki nie mnogą być odsprzedawane, odstępowane, publikowane bez pisemnej zgody Autora.

Dane osobowe klienta chroni Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883, oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Baza danych użytkowników i ich dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.

Rejestracja w serwisie saksofon.pl oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej.
Materiały nadesłane do publikacji przez innych autorów mogą być skracane lub redagowane. Nadesłanie zdjęć lub tekstów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w wortalu, chyba, że zostaną zastrzeżone z nadesłaniem.