Kategoria: Teoria muzyki

0

Dynamika

Saksofon jest instrumentem mającym duże możliwości dynamiczne. Zdolność wydobycia dźwięków o różnej głośności zachodzi przy stosunkowo niewielkiej (na przykład w...

0

Tempo

Próby oznaczania tempa w muzyce sięgają XV wieku. Przy braku precyzyjnych urządzeń pomiarowych, oznaczenia tempa odnosiły się do zwyczajowych czynności...

0

Symbole i znaki

Symbole i znaki muzyczne są systemem umownych znaków do zapisu dzieła muzycznego (zapisu nutowego, oznaczeń wykonawczych ect.). Już w starożytnej...

0

Ozdobniki melodyczne

Ozdobniki melodyczne są ornamentami dźwiękowymi urozmaicającymi melodię kosztem czasu trwania dźwięku, który ozdabiają. Przednutka akcentowana Przednutka akcentowana (długa) (z włoskiego...

0

Artykulacja jazzowa

Muzyka jazzowa posługuje się własną terminologią (w języku angielskim) dotyczącą niektórych artykulacji. W artykulacji saksofonowej poniższe terminy realizuje się poprzez...

0

Artykulacja

Artykulacja opisuje sposób wydobycia lub (i) kształtowania dźwięku. Jest jednym z elementów dzieła muzycznego, który nadaje mu właściwy wyraz. Przejawem...

0

Synkopa

Synkopa – przedłużenie wartości rytmicznej nuty na słabej części grupy lub taktu o wartość następnej nuty z grupy lub taktu,...

0

Rytm muzyczny

Rytm muzyczny reguluje i organizuje następstwo dźwięków za pomocą wartości czasowych. Podstawową i największą wartością czasową jest cała nuta. Reszta...

0

Metrum

Metrum porządkuje rytm za pomocą regularnych akcentów w zbiorze nut i pauz zwanym taktem muzycznym. Takty oddziela pionowa kreska. Metrum...