Areofon

Saksofon zaliczany jest do grupy instrumentów zwanych aerofonami. Korpus saksofonu wypełnia słup powietrza, który pełni rolę wibratora (elementu drgającego), wprawiany w drgania za pomocą pojedynczego stroika. Z punktu widzenia akustyki muzycznej jest piszczałką otwartą (dwustronnie).
Produkowana przez stroik fala dźwiękowa podłużna, w momencie opuszczenia czary głosowej saksofonu, zrównuje ciśnienie z atmosferycznym. Wychylenie cząstki staje się źródłem fali powrotnej, podłużnej. Ponieważ źródłem drgań (incytatorem) jest pojedynczy stroik – saksofon zalicza się do aerofonów stroikowych, ze stroikiem pojedynczym, kryjącym (w odróżnieniu od stroików przelotowych np. w akordeonie).
Ze względu na sposób wydobycia dźwięku i budowę, będącą historyczną kontynuacją rozwoju rodziny instrumentów dętych drewnianych, saksofon jest instrumentem dętym drewnianym. Trzeba zauważyć, że nie decyduje o tym stroik, który może być wykonany z różnych tworzyw.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz