Metrum

Metrum porządkuje rytm za pomocą regularnych akcentów w zbiorze nut i pauz zwanym taktem muzycznym. Takty oddziela pionowa kreska. Metrum zapisuje się jak ułamek, ale bez poziomej belki. Górna miara oznacza liczbę jednostek miarowych, dolna liczba to wartość jednostki (ćwierćnuta, półnuta, ósemka lub inne).
metrum
1. Metrum cztery – czwarte.
2. Metrum trzy – czwarte.
3. Metrum dwie – czwarte
4. Metrum cztery – czwarte, oznaczane literą C.
5. Metrum dwie – drugie, zwane alla breve, oznaczane literą C przekreślonym pionową linią.
6. Metrum sześć – ósmych.
7. Metrum trzy – ósme.
8. Metrum dwanaście – ósmych.
9. Metrum pięć – czwartych.
10. Metrum cztery – ósme.

Ze względu na liczbę akcentów w obrębie taktu:

Metrum proste (jeden akcent w obrębie taktu), dla przykładu:
2/4 = |Bum, cyk | lub
3/4 = |Bum, cyk, cyk |.

Metrum złożone (więcej niż jeden akcent w obrębie taktu), dla przykładu:
4/4 = |Bum, cyk, bum, cyk | lub
6/8 = |Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk |,
5/4 = |Bum, cyk, cyk, bum, cyk |.

Jeśli takt zawiera mniejsze wartości nut niż dolna wartość jednostki metrycznej, grupujemy je w ramach tej jednostki.
metrum

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz