Otwarcie ustnika

Otwarcie (facing) ustnika to odległość od przedniej krawędzi ustnika do stroika. Podawana jest w tysięcznych częściach cala. Cal międzynarodowy to 25,4 milimetra (umowna szerokość kciuka). Żeby policzyć otwarcie ustnika w milimetrach należy pomnożyć je przez 25,4 i podzielić przez 1000. Dla przykładu:
Otwarcie ustnika wynosi 110. Ile to milimetrów?
110 x 25,4 = 2794
2794 : 1000 = 2,794
Zatem otwarcie ustnika 110 to 2,794 milimetra.Dobór ustnika pod względem otwarcia zależy od indywidualnych predyspozycji i upodobań muzyka. Także od liczby godzin spędzonych z instrumentem.
Zbyt duże otwarcie ustnika może powodować wzmożony wysiłek i trudności z osiąganiem dźwięków rejestru dolnego. Zbyt małe otwarcie może skutkować płaskim brzmieniem i „zatykaniem” saksofonu przy wydobywaniu głośnych dźwięków, albo górnego rejestru.
Problemy związane z niewłaściwym doborem otwarcia ustnika można niwelować poprzez używanie stroików o dopasowanej twardości. Kierowanie się otwarciem ustnika ma znaczenie, jeśli idzie o wygodę i komfort gry na saksofonach w różnych rozmiarach (sopran, alt, tenor, baryton).
W takiej sytuacji dobrze jest wybierać ustniki o podobnych otwarciach – szybkie przesiadanie się na kolejne saksofony odbywa się z mniejszym dyskomfortem.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz