Pierwsze dźwięki

Żeby wydobyć na saksofonie po raz pierwszy jakiś dźwięk musisz posiąść wiedzę z zakresu kilku zakładek tej publikacji:

  • powinieneś umieć właściwie złożyć instrument,
  • przytwierdzić właściwie stroik do ustnika,
  • umieścić właściwie ustnik w ustach, nabrać poprawnie powietrze i poprawnie je wydatkować,
  • poznać aplikaturę (palcowanie) przynajmniej kilku dźwięków, a także ułożenie dłoni i ramion,
  • jeśli chcesz grać z nut, poznać zasady notacji muzycznej.

Przed wydobyciem pierwszego dźwięku należy zapoznać się z informacjami na temat zadęcia i oddychania.
Przydatna będzie także wiedza z zakresu zapisu nutowego.

Notacja

Do zapisu dźwięków używa się znaku graficznego zwanego nutą. Nuta zawiera informację o czasie trwania dźwięku. Żeby zawierała informację o jego wysokości, musi być umieszczona na pięciolinii, lub na dodanych do niej znakach (linie dodane górne lub dolne). Dźwięki saksofonu zapisuje się na pojedynczej pięciolinii z kluczem skrzypcowym, zwanym także wiolinowym lub kluczem G.

opis
1. Klucz wiolinowy.
2. Oznaczenie metrum. Czytaj „cztery czwarte”.
3. Cała nuta (G1).
4. Ligatura. Łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości. Czas trwania tych nut jest ich sumą (tu osiem ćwierćnut).
5. Kreska taktowa.
6. Pięciolinia.
7. Podwójna kreska taktowa.
8. Sposób liczenia. Czytaj „raz, dwa, trzy, cztery”.
9. Oznaczenie oddechu.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz