Stroiki

Stroiki pracują w służbie człowieka od setek (jeśli nie tysięcy) lat. Z pozoru, z niewielkimi zmianami. Mimo wielu naukowych opracowań, tysięcy doświadczeń – stroik jest nadal kawałkiem trzciny, przyciętym według ustalonych wzorów. Trudność zastąpienia stroika innymi materiałami polega na specyficznych właściwościach drewna.
Jedną z istotnych cech trzciny jest zmienność właściwości mechanicznych w zależności od kierunku (anizotropowość). Z tego powodu stroik powinien być przycinany z wielką dokładnością. Przewodzenie wody i związków mineralnych wiązkami naczyniowymi jest, za sprawą długich naczyń, niezwykle sprawne. Do tego stopnia, że niektóre gatunki trzcin używane bywają do oczyszczania zanieczyszczeń chemicznych ze zbiorników wodnych – trzcina „pije” zanieczyszczoną wodę, toksyny pozostają częścią ścian.

Cechą charakterystyczną jest też niepowtarzalność budowy – nie ma dwóch identycznych kawałków trzciny i co za tym idzie – identycznie brzmiących stroików.
Wręcz przysłowiowa jest odporność trzciny na wiatr, a więc sprężystość. Ta właściwość trzciny jest szczególnie ważna dla stroika. Jeśli dodamy do tego łatwą obróbkę, łatwość długiego przechowywania i niską cenę surowca – okaże się, że stroik jeszcze długo może zostać niezastąpiony.

Czym zatem zajmują się laboratoria sporej liczby firm stroiki produkujących?
Postęp w produkcji stroików polega na dokładnym poznaniu właściwości trzciny, wielkiej precyzji wykonania, przechowywania w surowych reżimach technologicznych, wilgotności i sterylnych warunków biologicznych, poznaniu naturalnych szkodników trzciny i chorób, umiejętnej hodowli, opakowaniach i reklamie.
Podstawową funkcją stroika jest produkcja dźwięku. Dzieje się tak ponieważ stroik pod wpływem wdmuchiwanego strumienia powietrza odchyla się aż do uzyskania skrajnego położenia, wynikającego ze zrównoważenia siły powietrza z siłą naturalnej sprężystości materiału stroika. Dzięki takim właściwościom, stroik drga kilkaset razy na sekundę, wprawiając w rezonans powietrze przepływające przez ustnik. Inną funkcją stroika jest zamykanie lub otwieranie szczeliny ustnika, czyli przerywanie strumienia powietrza. Dzięki temu możliwa jest artykulacja (na przykład staccato).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz