Dynamika

Saksofon jest instrumentem mającym duże możliwości dynamiczne. Zdolność wydobycia dźwięków o różnej głośności zachodzi przy stosunkowo niewielkiej (na przykład w porównaniu z dętymi blaszanymi) zmianie barwy. Cechą instrumentu jest też stosunkowa łatwość zmiany dynamiki. Dopiero granie bardzo cicho i w niskich rejestrach wymaga sporych umiejętności, tak jak granie bardzo głośno z akceptowalną barwą dźwięku.
Określaniem zjawisk dotyczących natężenia siły dźwięku w muzyce zajmuje się dynamika. Dynamika w muzyce posługuje się dużą liczbą terminów, najczęściej pochodzących z języka włoskiego.

(quasi) niente (prawie) bezgłośnie
pianissimo posible ppp tak cicho, jak to możliwe
pianissimo pp bardzo cicho
piano p cicho
mezzo piano mp umiarkowanie cicho
mezzo forte mf umiarkowanie głośno
forte f głośno
fortissimo ff bardzo głośno
fortissimo posible fff tak głośno, jak to możliwe

Do oznaczeń dynamicznych dodawane bywają także dokładniejsze określenia.

TERMIN ZNACZENIE
accentuato zaznaczając, akcentując
agitato burzliwie
con forza z siłą
con fuoco ogniście, z temperamentem
con tutta la forza z całą siłą
marcato zaznaczając, akcentując
meno mniej
mezza voce półgłosem
non troppo nie zanadto
più więcej, bardziej (np. più forte)
sempre ciągle
simile w ten sam sposób
sotto voce półgłosem
súbito nagle (np. súbito forte)
tutti wszyscy

Zmiany dynamiki

TERMIN SYMBOL ZNACZENIE
crescendo (cztaj: kreszendo) cresc. lub znak coraz głośniej
decrescendo (cztaj: dekreszendo) cresc. lub znak coraz głośniej
diminuendo dim. lub dimin. coraz ciszej
forte piano fp głośno, a potem nagle cicho
sforzando sf nagle wzmocnić pojedynczą nutę lub akord
piano forte pf cicho, a potem nagle głośno
rinforzando rfz, rf nagle wzmocnić pojedynczą nutę lub akcent
szforzato fz nagle wzmocnić pojedynczą nutę lub akcent

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz