Rytm muzyczny

Rytm muzyczny reguluje i organizuje następstwo dźwięków za pomocą wartości czasowych. Podstawową i największą wartością czasową jest cała nuta. Reszta wartości jest wynikiem dwójkowych lub trójkowych podziałów.
Podział dwójkowy:
rytm
Cała nuta, półnuty, ćwierćnuty, ósemki, szestnastki, trzydziestodwójki.
Podział trójkowy:

rytm
Cała nuta, triola półnutowa, triole ćwierćnutowe, triole ósemkowe, triole szestnastkowe, triole trzydziestodwójkowe.

Pauzy

Pauzy – podział dwójkowy.

rytm
1. Pauza całonutowa.
2. Pauza półnutowa.
3. Pauza ćwierćnutowa.
4. Pauza ósemkowa.
5. Pauza szestnastkowa.
6. Pauza trzydziestodwójkowa.

Pauzy – podział trójkowy.
rytm

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz