Interwały

Jeśli wybierzesz sobie dwa różne klawisze fortepianu, to między nimi będzie jakaś odległość. Tę odległość nazywamy „interwałem”. Odległość między sąsiadującymi klawiszami, czarnym i białym, lub między E-F (także B-C) nazywamy półtonem lub sekundą małą. Odległość dwóch sąsiadujących półtonów tworzy interwał całego tonu, nazywany także sekundą wielką. W ten sposób, rozszerzając odległości o kolejne półtony, otrzymujemy kolejne interwały. Interwały są ważne dla wielu zagadnień, dlatego trzeba się ich nauczyć na pamięć. Poniżej zestawienie interwałów.

Interwał Liczba półtonów Ozn. liczb. Symbol Przykład (w górę)
pryma czysta 0 1 1cz. A♭-G♯
sekunda mała 1 2> 2m. E-F
sekunda wielka 2 2 2w. D-E
tercja mała 3 3> 3m. D-F
tercja wielka 4 3 3w. F-A
kwarta czysta 5 4 4 D-G
tryton 6 4<, 5> 4zw., 5zm. F-B(♮), C-G♭
kwinta czysta 7 5 5cz. D-A
seksta mała 8 6> 6m. D-B♭
seksta wielka 9 6 6w. E♭-C
septyma mała 10 7 7m. C-B♭
septyma wielka 11 7< 7w. C-B(♮)
oktawa czysta 12 8 8cz. C1-C2

Tryton jest nazywany także kwintą zmniejszoną lub kwartą zwiększoną.
Należy mieć świadomość, że istnieje więcej interwałów: interwały większe od oktawy, (nona, decyma, undecuma, oktawa+tryton, duodecyma, tercdecyma, kwartdecyma, kwintdecyma).
Interwały dzielą się na także różne grupy pod względem swoich właściwości: konsonanse i dysonanse, melodyczne i harmoniczne, zmniejszone i zwiększone (alterowane) i inne.
Odległości większe niż dwie oktawy określamy poprzez podanie liczby oktaw i interwału, na przykład „trzy oktawy i kwarta”.


Możesz również polubić…

Dodaj komentarz