Pokrewieństwo tonacji

Jeśli dwa ostatnie dźwięki gamy C dur przeniesiemy o oktawę niżej – otrzymamy gamę, która będzie się składać z tych samych dźwięków co C – dur, ale rozpoczynającą się od dźwięku A. Skala utworzona w ten sposób nazywa się minorem naturalnym.

klawiaturaklawiatura

Tonika gamy molowej leży o tercję małą niżej od toniki gamy durowej. Takie zjawisko nazywamy tercjowym pokrewieństwem tonacji (także tonacjami równoległymi lub paralelnymi).
Tonacje pokrewne układają się także w koło kwintowe (prymy tonacji minorowych zaznaczone są kolorem czerwonym).

kolo_tonacje_pokrewne

Należy dodać, że występuje także jednoimienne pokrewieństwo tonacji (dla tej samej podstawy toniki, np. A-dur, a-moll).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz