Skale minorowe

1. Minor naturalny (eolski). Gama c-moll naturalna: C D Eb F G Ab Bb C.
minor_naturalny (18 kB)
2. Minor harmoniczny, który powstał poprzez wprowadzenie do harmonii molowej durowej dominanty. Gama c- moll harmoniczna: C D Eb F G Ab B(♮) C.
minor_harmoniczny (18 kB)
3. Minor dorycki, zwany moll-dur. Gama c-moll dorycka: C D Eb F G A B(♮) C.
minor_dorycki_moll_dur (15 kB)
Ze względu na dążenie do rozwiązania dźwięku B(♮) na C – minor dorycki stosuje się najczęściej w ruchu wznoszącym, w ruchu opadającym stosuje się minor naturalny.
Taką skale nazywamy molową melodyczną. Zatem gama C-moll melodyczna w górę to: C D Eb F G A B(♮) C.
Gama C-moll melodyczna w dół to: C Bb Ab G F Eb D C.

minor_melodyczny (18 kB)

Zagadnienie skal minorowych wydaje się być skomplikowane, a to za sprawą ich pewnej niefortunności w nazwach.
Najwięcej kontrowersji budzi skala dorycka (od starogreckiego plemienia Dorów):

E F G A B(♮) C D E, używana zwykle w ruchu opadającym.
minor_dorow (14 kB)
Średniowieczni teoretycy muzyczni pomylili nazwy skal greckich i przypisali skali doryckiej dźwięki:
D E F G A B(♮) C D. Nazywamy ją dzisiaj dorycką skalą kościelną, lub dorycką skalą modalną. Jest ona powszechnie używana w improwizacji jazzowej.

minor_dorycki_modalny_d (16 kB)

Dla porównania, ta sama skala od dźwięku C:

minor_dorycki_modalny (18 kB)


Możesz również polubić…

Dodaj komentarz