Notacja muzyczna

Notacja muzyczna kształtowała się od okresu Średniowiecza. Do zapisu dźwięków używa się znaku graficznego zwanego nutą. Nuta zawiera informację o czasie trwania dźwięku. Żeby zawierała informację o jego wysokości, musi być umieszczona na pięciolinii, lub na dodanych do niej znakach (linie dodane górne lub dolne). Dźwięki saksofonu zapisuje się na pojedynczej pięciolinii z kluczem skrzypcowym, zwanym także wiolinowym lub kluczem G.
opis

1. Klucz wiolinowy.
2. Oznaczenie metrum. Czytaj „cztery czwarte”.
3. Cała nuta (G1).
4. Ligatura. Łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości. Czas trwania tych nut jest ich sumą (tu osiem ćwierćnut).
5. Kreska taktowa.
6. Pięciolinia.
7. Podwójna kreska taktowa.
8. Sposób liczenia. Czytaj „raz, dwa, trzy, cztery”.
9. Oznaczenie oddechu.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz