Parametry ustnika

Jest kilka parametrów i właściwości ustnika, od których zależy jego brzmienie bardziej niż od innych.Otwarcie. Odległość pomiędzy końcem stroika a przednią krawędzią ustnika. Otwarcie wpływa na reakcję ustnika na zadęcie.Krzywizna otwarcia. Ma bezpośredni związek z otwarciem ustnika oraz punktem łamania blatu. Różna w zależności od marki i rodzaju ustnika. Ma decydującą rolę w odzywaniu się ustnika, jego szybkości reakcji. Powinna być jednostajna, stopniowa, płynna, jednakowa i równoległa po obu stronach ustnika.Długość krzywizny otwarcia. Wyrażana w milimetrach odległość od punktu łamania do wierzchołka ustnika Ten parametr odpowiada za łatwość odzywania się niskich dźwięków saksofonu.Komora ustnika. Otwarty obszar wewnątrz ustnika, między stropem a kanałem wewnętrznym ustnika. Parametr ten odpowiada za szerokość dźwięku. Duża komora – dźwięk szeroki, mała komora – dźwięk skupiony.Deflektor. Deflektor odpowiedzialny jest za szybkość przepływu powietrza przez ustnik, brzmienie saksofonu, intonację i zrównoważenie brzmienia całego saksofonu.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz