Położenie stroika

Położenie stroika względem ustnika może mieć istotne znaczenie dla brzmienia, ale także wpływ na łatwość gry i artykulację.
Stroik powinien być zakładany dokładnie i świadomie. Podstawowe położenie stroika to takie, w którym przednie krawędzie ustnika i stroika idealnie, z dokładnością do dziesiątych części milimetra pokrywają się.
Niemniej zachęcam także do eksperymentowania z położeniem stroika. Obserwuj różnice w brzmieniu i łatwość wydobywania dźwięku. Za każdym razem kontroluj szczelność układu i prawidłową pozycję ligatury.


Zagraj na stroiku wysuniętym przed ustnik o 1 mm. To położenie może być tymczasowym rozwiązaniem na zbyt miękki stroik.

Zagraj na stroiku wysuniętym przed ustnik o 2mm.

Zagraj na stroiku cofniętym o 1mm za przednią krawędź ustnika.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz